top of page

Eğitim Yönetiminde Otopoyiyez Yaklaşımı

Eğitim yönetimi alanında yazılmış ilgi çekici makalelerden biri olan Aydın Balyer'in "Eğitim Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım: Otopoyiyez Teorisi" başlıklı çalışması eğitim yönetiminde çağdaş kuram ve yaklaşımlar açısından ufuk açıcı.


Özet


Eğitim örgütleri, birbirinden farklı özellik ve amaçlara sahip bireylerin bir arada bulundukları yerlerdir. Bu nedenle, okullarda yaşamı yönlendirmenin önemli bir yönetim becerisi haline gelmesine ve farklı yönetsel bakış açılarının işe koşulmasına gerek duyulmaktadır. Günümüz eğitim ortamlarında yeniliklerin uygulanması çabaları sürerken, okulların halen geleneksel yaklaşımlarla yönetilmesi bu çabaları sonuçsuz bırakabilir. Bu süreçte, diğer örgütlere oranla daha karmaşık olan okulların, kendi üyeleri arasındaki etkileşimi üreten yapı ve beklenti kalıplarını kendilerinin oluşturmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, eğitim yönetimi alanında otopoyiyez, farklı bir bakış açısı olarak kendi kimliğini koruyan, yenileyen ve okulu anlamlı kılan yapılar olarak kabul edilmektedir. Bu kuramsal çalışma, kendi kendini yenileyen sistemler olarak kabul edilen otopoyiyezin farklı bir eğitim yönetimi yaklaşımı olarak eğitim ile ilişkisini irdelemeyi amaçlamaktadır.


Anahtar sözcükler: Otopoyiyez, örgüt, yönetim, eğitim yönetimiComments


bottom of page