top of page
Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu
Football Manager Oyununu Oynayan Bireylerin Oyuna Bağımlılık Düzeyleri
28 - 30 Nisan 2018 / Antalya, Türkiye

Çalışma Grubu

Araştıramızın sınırlılıkları dahilinde çalışma grubumuzu, sadece Facebook’ta Football Manager  oyununa ilişkin paylaşımların yapıldığı gruplar oluşturmaktadır. Bu gruplara kayıtlı bireylerden son altı ay içerisinde sadece FM oynayanların gönüllü olarak anketimize verdikleri cevaplar doğrultusunda verilerimiz toplanmıştır.

Söz konusu grupların yöneticilerine gönderilen anket formlarının grupta paylaşılması sağlanmıştır. Anketin paylaşıldığı Facebook grupları ve üye sayıları 23.02.2018 günü itibariyle şu şekildedir:  FM 2014 Oynuyoruz (828 üye), FM 2015 Oynuyoruz (1516 üye), FM 2016 Oynuyoruz (1646 üye), FM 2017 Oynuyoruz (2453 üye), FM 2018 Oynuyoruz (1047), FM 2016 Turnuva Alanı (94 üye), FM 2017 Turnuva Alanı (201 üye), FM 2018 Turnuva Alanı 134 üye), Football Manager Tartışma Platformu  (4151 üye), Online Fm (896 üye),... olmak üzere  toplamda 12,966 kişiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak yukardaki sözkonusu grupların tümüne üye olan bireylerin olduğu gerçeği göz önüne alınacak olursa toplam da ulaşılan kişi sayının   daha  az olduğu  düşünülmektedir.

Araştırma ölçeğindeki  sorularda bulunan  “oyun” kelimesinin yerine “Football Manager Oyunu” dizgesi  kullanılarak sorular  sorulmuş ve önkoşul olarak son 6 ay içerisinde sadece Football Manager oyununu oynayan bireylerin anketi doldurmaları istenmiştir. Bunun temel nedeni (son 6 ay içerisinde sadece FM oynamış olmalarının) FM ile birlikte başka oyunları da oynayan bireylerin FM bağımlılık düzeylerinin ölçülmesinde olumsuz bir etkiye neden olabileceğidir.  Daha sağlıklı bir veri havuzunun oluşabilmesi için bu tip bir uygulamaya gidilmişitr.Dolayısıyla ankete katılımın bu yüzden  beklenenden daha düşük olduğu söylenebilir.

Dolayısıyla "Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği" sayesinde basit bir önkoşul kullanarak sosyal paylaşım sitesi Facebook'da, içeriğinde sadece Football Manager ile ilgili paylaşımların yayınlandığı gruplara üye olan bireylerin, Football Manager Oyununa  bağlılık düzeyleri ölçülmüştür.

bottom of page